เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย Seasons Change 2006

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย Seasons Change 2006 เมื่อพ่อของป้อมเข้าใจว่า ลูกชายเรียนสาขาเตรียมแพทยศาสตร์ โดยที่ป้อมเองก็ไม่กล้าบอกความจริง เนื่องจากพ่อของป้อมเห็นว่า ดนตรีเป็นวิชาชีพที่ไม่มั่นคง ขณะเดียวกัน ป้อมก็ได้พบกับ อ้อม ลูกสาวของเพื่อนพ่อ ที่ถึงแม้ด้านปฏิบัติจะไม่เอาไหน แต่ความรู้ด้านทฤษฏีดนตรีเป็นเลิศ

 

 

ดูหนัง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย Seasons Change 2006
หนังแนะนำ